GIỚI THIỆU CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG SƠN DƯƠNG

Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương ra đời trong chương trình 1 triệu tấn đường của Chính phủ, trên cơ sở Nông trường 26/3 Tuyên Quang được Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm cho phép lập dự án khả thi đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy đường 1.000 tấn mía cây/ngày, đồng thời cho phép bổ xung nhiệm vụ trồng mía, chuyển diện tích trước đây trồng cây ăn quả sang trồng mía đường của tỉnh Tuyên Quang, đảm bảo vùng nguyên liệu cho Nhà máy hoạt động.
 
 Nhà máy được Nông trường 26/3 tiến hành khởi công xây dựng từ ngày 5/12/1995 và hoàn thành đưa vào sản xuất ngày 25/4/1997
 
 - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN DƯƠNG
 - Tên giao dịch: 
SON DUONG SUGAR AND SUGARCANE JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: SONSUCO
 - Trụ sở chính: xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
 - Điện thoại: 0273.832.148 - Fax: 0273.832.144
 - Mã số thuế: 5000122053
 - Người đại diện: ông Nguyễn Hồng Minh - Chức vụ: Tổng giám đốc