Danh hiệu & giải thưởng

 
                                        
                              Bằng khen                                                  Huân chương lao động      Chứng nhận hàng nông lâm sản
                                                                                                              hạng ba                             Việt Nam chất lượng cao
                                                                                                                                                           
                                                                


                        
Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua               Cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng     Cúp sen vàng Việt Nam 2008

                                                                       
           Cúp vàng hội nhập doanh nghiệp                         Cúp vàng ISO 2007                                  Cúp vàng ISO