Hình ảnh doanh nghiệp

                         
Lễ đón nhận huân chương lao động hạng ba                       Lễ đón nhận huân chương lao động hạng ba

                                  
                      Vùng Nguyên Liệu                                                                          Vùng nguyên liệu

 
                              
                Chăm sóc cho cây mía                                            Lễ khởi công xây dựng nhà máy đường Tuyên Quang
                                                                                                                             công suất 4000TMN


                                
                Thi công xây dựng nhà máy                                                             Thi công xây dựng nhà máy


                               
                    Lắp đặt thiết bị                                                              Lễ khánh thành nhà máy đường Tuyên Quang
                                                                                                                                   công suất 4000TMN

                               
        Lễ khánh thành nhà máy đường Tuyên Quang                Vận chuyển mía về sản suất
                            công suất 4000TMN

                                         
                    Sản phẩm                                                                  Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí
                                                                                                                        lãnh đạo tỉnh về thăm nhà máy

                             
Lễ đón nhận huân chương lao động hạng ba                              Bảo dưỡng máy móc, thiết bị sau vụ sản xuất