Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương: Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường

 Thứ ba, ngày 04-10-2016

Ra đời từ chương trình 1 triệu tấn đường của Chính phủ, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương những năm qua không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa doanh nghiệp phát triển bằng việc tập trung vào công tác đầu tư thiết bị công suất đủ lớn theo hướng hiện đại. Thực hiện ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào khâu sản xuất, tích cực khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty đứng đầu cả nước trong ngành công nghiệp mía đường.

 Nguyên liệu – nguồn gốc của thành công

Với ngành sản xuất mía đường, Công ty luôn xác định nguyên liệu là yếu tố quan trọng nhất bởi nếu có vùng nguyên liệu ổn định thì doanh nghiệp mới sản xuất kinh doanh được. Đơn vị chủ động lựa chọn những loại giống tốt đưa vào sản xuất, rà soát, thống kê diện tích, hướng dẫn người dân trên địa bàn giải phóng đất đồng thời hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nhằm tăng cường cơ giới hóa khâu làm đất. Thực hiện cung ứng kịp thời vật tư kỹ thuật như phân, vôi bột, thuốc phòng trừ sâu bệnh và bình phun bảo đảm cung cấp giống mía có năng suất, chất lượng cao. Tổ chức công tác sửa chữa hệ thống đường đang bị hư hỏng, khai thác hiệu quả giao thông đường sông phục vụ cho việc vận chuyển mía.

 

Để triển khai Quyết định 2018Đ_UNBD ngày 14/7/2015 về phê duyệt được tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tuyên Quang, Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 về việc quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía đường đến năm 2020 cho các công ty là 15.500 ha. Công ty đã tích cực quy hoạch và phát triển vùng mía nguyên liệu tập trung, khoa học, tính thời vụ cao để đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho sản xuất mía nguyên liệu.

Đối với ngành sản xuất chế biến công nghiệp, Công ty đã bước đầu thực hiện từ chiều sâu, nâng cao tỷ lệ tự động hóa, ứng dựng thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tích cực trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương triển khai các chương trình khuyến nông, các đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào trong sản xuất. Tăng cường hợp tác đối ngoại – Cam kết cải thiện chất lượng hoạt động dịch vụ thông qua các hội nghị về nguyên liệu, hội nghị về cơ giới hóa vận tải.

Đặc biệt, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương đã ban hành bộ chính sách đầu tư phát triển nguyên liệu mía trong 5 vụ (Từ vụ 2015/2016 đến vụ 2019/2020) với việc cam kết giá thu mua mía tối thiểu tại ruộng là: 900.000 đồng/tấn và triển khai nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho người trồng mía. Hiện tại thu nhập bình quân người lao động đạt 5.000.000 – 6.000.000 đồng/ người/tháng, là mức thu nhập khá cao so với mặt bằng chung trên địa bàn tỉnh. Toàn vùng nguyên liệu có diện tích 10.238 ha và Công ty ký hợp đồng trực tiếp với trên 29.000 hộ trồng mía bao gồm tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh lân cận như Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm hàng đầu

Hướng tới sự phát triển bền vững, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương lấy việc bảo vệ môi trường làm phương châm hành động. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm với môi trường, trong thời gian hoạt động, Công ty luôn lấy đó làm tiền đề để tồn tại và tạo dựng chỗ đứng trên thị trường. Hàng năm, đơn vị thực hiện giám sát môi trường định kỳ, phối hợp với các đơn vị tư vấn có đầy đủ năng lực tiến hành quan trắc môi trường tại các kho, bãi khuôn viên, vùng lân cận theo đúng quy định. Hạn chế tối đa nhất các chất độc hại trong khâu sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Để hạn chế bụi trong khi sản xuất, Công ty dùng xe chuyên dụng tưới ướt. Theo kết quả kiểm tra, các thông số môi trường vẫn nằm trong giới hạn cho phép cũng như theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hiện hành.

Quản lý chặt chẽ công tác sản xuất để tránh phát sinh chất thải độc hại ra môi trường, thu gom chất thải rắn tái sử dụng tại các bãi chứa như tro lò, bùn mía để sản xuất phân vi sinh, nguyên liệu đốt lò hơi... Tiến hành phân loại chất thải nguy hại đã lưu chứa tạm thời theo quy định bàn giao cho đơn vị thu gom xử lý theo quy định. Đối với môi trường nước, Công ty thực hiện các giải pháp xây dựng các hệ thống dẫn nước về khu vực lưu chứa, được làm mát nước tự nhiên sử dụng tái tuần hoàn, sử dụng tháp phun dùng trong công nghệ tiết kiệm nước có hiệu suất cao. Nguồn nước thải được Công ty thực hiện phân tách nguồn nước ô nhiễm để đưa về hệ thống xử lý.

Thời gian qua, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương đã quyết tâm triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống quản trị sản xuất trong đơn vị, cùng chăm lo cho công tác bảo vệ môi trường. Một mặt, để giảm thiểu những tác động của hoạt động sản xuất gây ra cho môi trường, mặt khác đã chủ động quy hoạch khu vực sản xuất với khu vực tập kết xử lý môi trường. Thực hiện đầu tư thiết bị sản xuất mang lại hiệu suất cao, bảo vệ môi trường.

Những hành động thiết thực của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương trong công tác bảo vệ môi trường cho thấy ý thức sâu sắc về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục những hoạt động cụ thể nhằm đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng.

Ngọc Bích
Nguồn:
http://vccinews.vn/news/16674/cong-ty-co-phan-mia-duong-son-duong-phat-trien-ben-vung-di-doi-voi-bao-ve-moi-truong.html
Các tin khác