Công ty CP Mía đường Sơn Dương: Khẳng định vị thế, vững vàng phát triển

 THỨ HAI, NGÀY 16-01-2017

Tuyên Quang Xuân Đinh Dậu - Trải qua những thăng trầm, sóng gió, Công ty CP Mía đường Sơn Dương đã khẳng định sự lớn mạnh với quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng cả về vùng nguyên liệu và công nghệ chế biến, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước.

 Công ty đã thực hiện tốt các chính sách để hài hòa lợi ích “ba trong một” giữa Nhà nước, người trồng mía và công ty. Đồng thời thực hiện liên kết giữa “4 nhà” gồm: Nhà khoa học, Nhà nước, nhà nông và nhà doanh nghiệp để phát triển vùng mía nguyên liệu và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Từ năm 2004 đến năm 2006, công ty cùng nông dân tạo lập được hơn 2.790 ha mía nguyên liệu tại 28 xã hạ huyện Sơn Dương, đến năm 2008 diện tích tăng lên 4.100 ha. Hết năm 2016 diện tích vùng mía nguyên liệu của cả 2 nhà máy đường (Sơn Dương và Tuyên Quang) đạt 11.600 ha (chưa kể diện tích mía liên kết giữa công ty với các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Hà Giang). Vụ sản xuất năm 2015-2016, 2 nhà máy mía đường của công ty mỗi ngày tiêu thụ 5.000 tấn mía nguyên liệu (tương đương 81 ha mía).


Dây chuyền đóng bao bì sản phẩm đường kính trắng của Nhà máy Đường Tuyên Quang
tại xã Bình Xa (Hàm Yên).

Trong thời gian từ tháng 11-2015 đến trung tuần tháng 4-2016, công ty đã thu mua hơn 600.000 tấn mía, chế biến được hơn 60.000 tấn đường kính trắng. Doanh thu thuần đạt hơn 973 tỷ đồng. Nhờ ổn định sản xuất, hằng năm công ty đã tạo thêm việc làm cho 30.000 hộ dân ở các huyện, thành phố. Sau mỗi vụ sản xuất, Công ty CP Mía đường Sơn Dương đã trả tiền mua mía nguyên liệu cho các hộ trên 600 tỷ đồng và 60 tỷ đồng cho dịch vụ chuyển chở mía. Hiện nay, cả 2 nhà máy thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 400 tỷ đồng, thu hút 750 lao động với mức lương bình quân 5,3 triệu đồng/người/tháng. Năm 2016, công ty thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước trên 39 tỷ đồng (chưa kể đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội).

Hiện nay, công ty đang quyết liệt phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện sinh khối mía đường Tuyên Quang công suất 25 MW và dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường lên 6.000 TMN, giai đoạn 1 lên 4.000 TMN, đến nay tiến độ và chất lượng của dự án đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, sẵn sàng phục vụ cho vụ ép niên vụ 2016-2017 theo kế hoạch đề ra. Qua rà soát, diện tích mía đốn chặt phục vụ vụ ép niên vụ 2016-2017 cho Nhà máy Đường Sơn Dương và Nhà máy Đường Tuyên Quang, xã Bình Xa (Hàm Yên) là hơn 10.000 ha. Năng suất bình quân ước đạt 63 tấn/ha, sản lượng mía thu mua ước đạt trên 630.000 tấn. Sản lượng đường ước đạt gần 64.000 tấn.

Đạt được kết quả đó có sự “vững tay chèo” của thủ lĩnh - Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Minh, một lãnh đạo giỏi và có tâm với người trồng mía. Ông đã đề ra hàng loạt phương án, sắp xếp lại hoạt động của công ty, tổ chức vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm đường kính, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ… Hiện sản phẩm đường kính trắng của công ty có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và nhiều nước trên thế giới. Công ty đã thực hiện đăng ký nhãn hiệu thương mại độc quyền tại 48 nước trên thế giới, qua đó quảng bá, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại thị trường quốc tế. 48 nước mà doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu thương mại độc quyền thuộc các nước khu vực ASEAN, Trung Quốc, một số nước khu vực Đông Âu… 

Mục tiêu của Công ty CP Mía đường Sơn Dương đến năm 2020 và các năm tiếp theo là đưa diện tích vùng mía nguyên liệu đạt tới 15.500 ha với trên 70.000 hộ trồng mía, sản phẩm đường kính trắng đạt 98.000 tấn, doanh thu đạt gần 2.000 tỷ đồng. Công ty từng bước phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đứng đầu cả nước trong ngành công nghiệp mía đường.

Các tin khác