Công văn chỉ đạo phòng chống lụt bão

  Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2, dự báo từ đêm ngày 18 đến ngày 20 tháng 7, ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương thông báo triển khai công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão năm 2014:
Chi tiết công văn phòng chống lụt bão.pdf 
Các tin khác