ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN DƯƠNG NHIỆM KỲ 2017-2019

 Thứ ba, ngày 18-04-2017
Ngày 17/04/2017 tại hội trường Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương đã tổ chức thành công đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019.
 Đại hội đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Anh Sơn – UV BTV, Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, Đại hội cũng vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Tiến Thành – UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Tổng giám đốc, công đoàn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các Đoàn bạn đến dự và chúc mừng Đại hội.
Tại Đại hội, đoàn chủ tịch thay mặt cho Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017 đã trình bày báo cáo kiểm điểm, báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên, phương hướng hoạt động và các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2019. Qua các báo cáo trình bày tại đại hội có thể thấy Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012 - 2017, góp phần to lớn trong việc thực hiện thắng lợi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó cũng đánh giá lại những mặt chưa làm được và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới. Đại hội đã nhận được những chỉ đạo quý báu của đồng chí Lê Anh Sơn – UV BTV, Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, về định hướng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận với tinh thần cởi mở, dân chủ, thể hiện mong muốn của Đoàn viên, Thanh niên đối với sự phát triển của tổ chức Đoàn Công ty trong thời gian tới. 
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 05 đồng chí để lãnh đạo Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội đề ra. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã được tiến hành để bầu Bí thư, Phó Bí Thư theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn. Ban chấp hành đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Dương Thị Dung  giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương nhiệm kỳ 2017 - 2019. 


BCH mới nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt đại hội

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương nhiệm kỳ 2017-2019 đã kết thúc thành công tốt đẹp và hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với tầm cao mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty, xứng đáng là một trong những cơ sở Đoàn vững mạnh. 
Các tin khác