Khoa Nông học làm việc với Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương

Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2013, Ban chủ nhiệm Khoa, đại diện Giảng viên các Khoa Nông học, Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Khoa Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương về việc ký kết hợp tác đào tạo cán bộ nông vụ cho công ty. 
Đồng  thời chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng mía đường phục vụ cho nhà máy chế biền đường với công suất 7000 tấn mía ngày.Nguồn:tuaf.edu.vn
 
 
Các tin khác