LỄ KÝ HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CHO VAY THÍ ĐIỂM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

 Thứ sáu, ngày 12-12-2014: 09:20:03
 Sáng ngày 02/12/2014 tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc cho vay thí điểm phục vụ sản xuất nông nghiệp.

            Lễ ký có sự chứng chứng kiến của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Lãnh đạo chi nhánh ngân hàng Nhà nước tại Tuyên Quang và nhiều sở, ban ngành của tỉnh Tuyên Quang.

Hình ảnh: lễ ký hợp đồng nguyên tắc cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp


            Trong những năm qua, nhờ những kết quả đạt trong liên kết đầu tư và bao tiêu sản phẩm với người nông dân trồng mía, đã được bà con nông dân tin tưởng và tín nhiệm, ngày càng nhiều hộ dân ký hợp đồng trồng mía và bao tiêu sản phẩm với công ty.  Đến nay, Công ty đã ký hợp đồng liên kết với trên 30 nghìn hộ trồng mía, tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho người nông dân, nhiều hộ trồng mía có thu nhập ổn định và từng bước làm giầu từ cây mía, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Bộ nông nghiệp và PTNT lựa chọn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ  và  Quyết định số 1050/QĐ-NHNN về ngày 28/5/2014 của Ngân hàng hàng Nhà nước.

 

            Với nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp của Chương trình giúp giảm chi phí sản xuất cho người nông dân, góp phần tăng thu nhập và tăng hiệu quả đầu tư làm tăng mối quan hệ gắn kết gữa Nhà máy với người dân đảm bảo cho Nhà máy hoạt động ổn định bền vững.
Các tin khác