Nhà máy đường Tuyên Quang bước vào vụ ép mía 2013-2014

Ngày 5/11/2013, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đã tổ chức lễ xuống mía, bắt đầu vụ ép mía 2013-2014 tại Nhà máy đường Tuyên Quang (thôn Tân Bình 2, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên).


 
Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương bước vào vụ ép mía 2013-2014

 

 

Nhà máy đường Tuyên Quang có công suất ép 4.000 tấn mía/ngày, định hướng sẽ mở rộng lên công suất 6.000 tấn mía/ngày. Tổng vốn đầu tư của nhà máy là 703 tỷ đồng do Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương làm chủ đầu tư. 

Vụ ép mía 2013-2014 (tính từ 5/11 - 3/2014), toàn tỉnh có gần 10.000 ha mía nguyên liệu phục vụ cho vụ ép mía của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương với sản lượng thu mua khoảng 285.000 tấn. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đã xây dựng kế hoạch đốn chặt, thu hoạch mía nguyên liệu chi tiết đến từng địa bàn, ký hợp đồng với gần 600 xe tải tham gia vận chuyển nguyên liệu mía. Công ty còn đầu tư trên 5 tỷ đồng phục vụ sửa chữa hệ thống đường giao thông nhằm tạo thuận lợi cho việc thu mua, vận chuyển mía nguyên liệu cho bà con nông dân.
Nguồn: http://www.tuyenquang.gov.vn/

Các tin khác