Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển vùng nguyên liệu mía năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015 tại các huyện trong vùng nguyên liệu mía

 
Thứ ba, ngày 11-11-2014 09:12:15
 Để tổng kết, đánh giá kết quả công tác thực hiện qui hoạch và phát triển vùng nguyên liệu mía năm 2014, xác định rõ những mặt đã làm được, những tồn tại, khó khăn và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển vùng nguyên liệu và tạm giao kế hoạch trồng mới, trồng lại mía của huyện cho các xã năm 2015; Công bố Chính sách phát triển vùng nguyên liệu mía vụ 2014-2015; triển khai kế hoạch đầu tư, thu mua của Công ty vụ 2014-201 và triển khai Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 28/10/2014 đến ngày 31/10/2014, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đã phối hợp với UBND các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển vùng nguyên liệu mía năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 tại các huyện trong vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

            Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Hợp tác xã và PTNT; Các đồng chí là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo trồng mía huyện; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và đại diện Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách - xã hội; cùng với các đại biểu biểu là Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội nông dân và cán bộ khuyến nông của các xã trong huyện. Ngoài ra còn có các đại biểu đến từ Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và truyền hình huyện đến đưa tin về hội nghị.

            Về phía Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thanh Vân - Phó Chủ tịch HĐQT, đ/c Bùi Hưng Thịnh - Tổng giám đốc, các đồng chí Phó tổng giám đốc: Nguyễn Phương Nam, Ngụy Như Tiến Dũng, Đặng Tuấn Thắng và các đồng chí lãnh đạo phòng Nguyên liệu 1 và 2, các đồng chí là cán bộ nông vụ địa bàn.

            Tại Hội nghị Lãnh đạo UBND huyện cùng Tổng giám đốc Công ty đã chủ trì thảo luận và giải đáp những ý kiến của các xã và của các hộ trồng mía.

            Cũng tại Hội nghị, UBND các huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân là các hộ trồng mía tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc góp phần phần phát triển vùng nguyên liệu mía năm 2014 (huyện Chiêm Hóa có 3 tập thể và 9 cá nhân, huyện Hàm Yên có 1 tập thể và 15 cá nhân; huyện Yên Sơn có 4 tập thể và 18 cá nhân được khen thưởng).

 

 Một số hình ảnh về hội nghị

 Đ/c Bùi Hưng Thịnh - Tổng giám đốc lên phát biểu tại hội nghị huyện Sơn Dương

Đ/c Hà Phúc Phình - Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị huyện Hàm Yên

Đ/c Đỗ Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn lên chủ trì hội nghị tại huyện Yên Sơn

Đ/c Tạ Đức Tuyên - Bí thư huyện ủy huyện Hàm Yên lên tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân trồng mía tiêu biểu của huyện Hàm Yên

Các tin khác