Giới thiệu vùng nguyên liệu

VÀI NÉT VỀ VÙNG NGUYÊN LIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN DƯƠNG

 

Trải qua quá trình 18 năm xây dưng và phát triển, đến nay Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương có tổng diện tích mía nguyên liệu 10.107 ha, nằm trên địa bàn 5 tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc với 30.021 hộ ký hợp đồng trồng mía với Công ty, trong đó:

<1> Nhà máy đường Sơn Dương – công suất ép 3.500 TMN: Tổng diện tích 5.443 ha gồm 98 xã và 13.221 hộ trồng mía. Vùng nguyên liệu chủ yêu nằm trên địa bàn huyện Sơn Dương; Các huyện Sông Lô, Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc; Các huyện Thanh ba, Hạ Hòa, Lâm Thao, TX Phú Thọ, Đoan Hùng, Phù Ninh của tỉnh Phú Thọ.

<2> Nhà máy đường Tuyên Quang – Công suất 4.000 TMN: Tổng diện tích 4.664ha, gồm 74 xã, 16.800hộ tham gia trồng mía. Vùng nguyên liệu nằm trên địa bàn các huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình của tỉnh Tuyên Quang; Các huyện Bắc Quang, Yên Xuyên, Quang Bình của tỉnh Hà Giang và huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái.

Với chính sách đầu tư khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu được điều chỉnh hàng năm nhằm mục tiêu hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhân dân trồng mía của Công ty nên diện tích vùng nguyên liệu tăng dần theo hàng năm. Dự kiến vụ trồng 2013 – 2014 diện tích trồng mới tại 2 nhà máy là 2.000 ha đưa tổng diện tích mía nguyên liệu cho vụ thu hoạch 2014 – 2015 đạt > 12.000 ha, năng xuất bình quân > 60 tấn/ha. Sản lượng ước đạt 700.000 tấn mía, chất lượng ước đạt bình quân > 11CCS

Với sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều công ty hành hàng đều đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới áp dụng vào vùng nguyên liệu như: đầu tư hỗ trợ, khảo nghiệm, đưa các giống mía mới có năng suất chất lượng cao như Roc22, liễu thành, YT006, VD55, Roc10, QD21 vào sản xuất để thay thế cho các giống mía địa phương, các giống mía cũ có năng suất, chất lượng thấp, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng mía. Đến nay vùng nguyên liệu đã có 90% diện tích được trồng bằng các giống mía mới.

Hiện tại để đáp ứng đủ nguyên  liệu cho 2 nhà máy hoạt động hết công suất, Công ty đã được UBND tỉnh Tuyên Quang đồng ý cho quy hoạch bổ sung vùng nguyên liệu từ 12.450 lên 18.500 ha trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận 3.500 ha giai đoạn 2013 – 20120. Đây là tiền đề tốt cho Công ty ngày càng ổn định và phát triển.